Thứ Năm, 22 tháng 12, 2016

TIẾNG TƠ LÒNG


TIẾNG TƠ LÒNG

Trỗi khúc ân tình giữa bến thương
Hoà theo sóng vỗ điệu nghê thường
Làm tai khách ngỡ chìm cung thắm
Để dạ người du đắm mộng hường
Lúc bổng ngân hoài cùng vạt gió
Khi trầm lắng mãi tận ngàn phương
Lời yêu dấu khẽ thầm trao gửi
Bởi tiếng tơ lòng đậm vấn vương.

T/Vien
22/12/..16