Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2016

MẶN TÌNH QUÊ


MẶN TÌNH QUÊ

Muối nặng tình quê nghĩa vị đầy
Nhưng hiềm bởi nhẽ rẻ tiền hây
Trong nhà nửa ký thầm ghê miệng
Giữa chợ đôi hàng ế chổng thây
Nắng gắt ngày phơi hồn rệu rã
Mưa nhiều buổi cất dạ buồn ngây
Mà ai thấu tỏ rồi trân trọng
Cái mặn cho đời chẳng nhạt đây.

T/Vien
23/12/..16