Thứ Ba, 27 tháng 12, 2016

GIÁNG SINH LÀNH


GIÁNG SINH LÀNH

Những tháng năm buồn mấy sẽ lui
Dù đông tuyết lạnh trắng hương mùi
Tình đan vũ hội thành chen chúc
Ái quyện đường khuya bớt ngậm ngùi
Bởi cặp trao nồng hơi thở ấm
Vì nhau gửi trọn tiếng yêu bùi
Thương tràn khắp ngả hồi chuông vọng
Một giáng sinh lành bỗng thấy vui.

T/Vien
24/12/2016