Thứ Năm, 19 tháng 1, 2017

XUÂN LÀNH


XUÂN THÁI HOÀ !

Vui buồn tháng chạp cũng dần qua
Đến chuỗi ngày sang lại ấm nhà
Để nghĩa nồng trưng lành tiếng chúc
Cho tình thắm nở nhộn lời ca
Đường khoe đủ thứ hàng bao loại
Ngõ dậy muôn màu những sắc hoa
Rộn rã cùng nhau nào sắm sửa
Xuân này cái tết ngọt ngào nha !

T/Vien
19/01/2017