Thứ Tư, 11 tháng 1, 2017

BẠN CÙNG TRĂNG


BẠN CÙNG TRĂNG

Trải nỗi niềm riêng với bóng hằng
Khơi lòng cạn chén tỏ cùng trăng
Men nồng chẳng vợi sầu đau xé
Cảnh ngọt chưa vơi tủi xót giằng
Khắc khoải hình xưa còn mãi đợi
Âm thầm ảnh cũ vẫn hoài mang
Trần ai một kiếp tình dang dở
Vạn nẻo tìm đâu mộng ước vàng.

T/Vien
11/01/2017