Thứ Năm, 5 tháng 1, 2017

SẮC LAN


SẮC LAN

Tết đến ... Xuân về ...rực rỡ Lan
Màu tươi sắc thắm vẻ trang hoàng
Khoe tình vạn nẻo nhìn sung túc
Nổi ý muôn nhà ngẫm thật sang
Cánh đượm thầm trao lời hạnh phúc
Hương nồng khẽ gửi tính hào quang

Vui đời vẹn nghĩa thêm đầm ấm
Nét sống tinh thần đẹp mãi khang.

T/Vien
05/01/2017