Chủ Nhật, 8 tháng 1, 2017

CHỦ ĐỀ XUÂN


HẠNH PHÚC ĐẦY

Rực rỡ nàng Xuân đến thật rồi
Mai đào dậy sắc bạn mình ơi
Khơi tình ngọt toả hồng nhân thế
Bện nghĩa hiền tô thắm cõi đời
Rượu ấm hương nồng thơ chả cạn
Trà thơm tiếng đượm ý đâu rời
Muôn người gửi tặng lành câu chúc
Hạnh phúc luôn đầy chẳng sợ vơi.

T/Vien
08/01/2017
_____________

MỘNG ƯỚC ĐẦY

Nàng xuân lộng lẫy đến đây rồi
Quên hết mỏi mòn bạn hữu ơi
Hớn hở bao niềm vương chuỗi thắm 
Mừng vui mấy nỗi tỏa hương đời
Rượu thơ san sẻ tình không cách
Trà mứt giao lưu nghĩa chẳng rời
Hãy  chúc cho nhau lời tốt đẹp
Luôn gìn mộng ước mãi đầy vơi.

Sy Duyen
08/01/2017