Thứ Năm, 2 tháng 3, 2017

THANH LÒNG


THANH LÒNG

Mãi để cho đời một nét duyên
Rời xa thế sự lánh ưu phiền
Vui ngày dạo bước miền phong cảnh
Đẹp buổi đăng cơ chốn kệ thiền
Trí mẫn tâm hiền luôn tĩnh tại
Dung lành thể sáng vẫn điềm nhiên
Cùng câu diễn xướng tình thơ hoạ
Thiện ý thanh lòng sánh tựa tiên.

T/Vien