Thứ Hai, 20 tháng 3, 2017

BƯỚC LẺ - BƯỚC ĐỜI...


BƯỚC ĐỜI..
(Họa -ndt - đl, đồng âm vận)

Lẳng lặng xa rời khúc rẽ cong
Đường thanh trí tịnh thả tâm lòng
Vì qua những chặng mơ rồi ngóng
Tại bỏ bao niềm ước đã mong
Đấy nẻo phù vân nhìn rõ lọng
Kìa nơi ánh bụi cảm hoen dòng
Còn chăng cõi tạm thơm hoài bóng
Phảng phất hương đời cũng toại xong.
T/Vien
20/03/2017
------------------------

LẺ BƯỚC
(Xướng)
T/g: Thục Nương
Âm thầm lẻ bước giữa đời cong
Thổn thức người đi lạnh cõi lòng
Bởi liễu vô tình thôi đợi ngóng
Nên đào bạc nghĩa hết chờ mong
Niềm thương đã cạn hồn rơi tủi
Nỗi nhớ còn vơi lệ chảy dòng
Những mến cùng yêu đành trả lại
Đôi đường giã biệt thế là xong.
20/3/2017